Ekovate ir kvalitatīvs un elpojošs, siltumizolējošs celtniecības materiāls, kuru izmanto ēko sienu, griestu un grīdu siltināšanā.
MATERIĀLI VĒL EFEKTĪVĀKAI SILTINĀŠANAI

RB&B Kokšķiedras plātnes siltināšanai

Raksturlielums RBB Multi RBB Massiv
Malas savienojums Spunde Spunde
Garums, mm 1800 1800
Platums, mm 600 600
Biezums, mm 25 50
Nosedzošais laukums, m² 1,08 1,08
Tilpummasa, kg/m³ 230 230
Plāksnes svars, kg/m² 5,8 11,5
Siltumvadītspējas koeficients λD, (W/m·K) 0,053 0,053
Termiskā pretestība, RD (m²·K/W) 0,45 0,94
Ūdens tvaika pretestības faktors, µ 4 4
Ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents, Sd (m) 0,10 0,20
Lieces stiprība, N/mm² ≥ 1,3 ≥ 1,5
Spiedes stiprība pie 10% deformācijas, kPa ≥ 100 ≥ 100
Īpatnējā siltumietilpība, J/kg·K 2100 2100
Ugunsreakcijas klase E E
Izplēšanās biezumā, % 25 25
Pielaides klase plāksnes biezumam T4 T4
Plāksnes plakniskums, mm ≤ 6 ≤ 6

Ja ēku nav iespējams nosiltināt no ārpuses, piemēram, tas var būt tad, ja fasādei ir nepieciešams saglabāt esošo izskatu vai arī daudzdzīvokļu mājā dzīvoklis atrodas pie ārējās sienas, alternatīvs risinājums ir ēku siltināt no iekšpuses, respektīvi, siltināt sienas iekštelpās. Tad efektīvākais, praktiskākais un arī izmaksu ziņā izdevīgākais siltināšanas materiāls ir kokšķiedras plātnes.

 • Kokšķiedras plātnes ir pilnībā dabīgs materiāls, tāpēc ar tām var droši siltināt dzīvojamās telpas. Ieguvums ir līdzvērtīgs ēkas siltināšanai no ārpuses, 50 mm bieza kokšķiedras plātne nodrošina tādu pašu siltumizolāciju, kā 20 centimetrus bieza koka siena.
 • Kokšķiedras plātnēm ir zema siltumvadītspēja (λ)=0,050 W/mK, tāpēc, ar tām nosiltinot iekštelpas, sienām ir augstāka virsmas temperatūra, līdz ar to mājoklī labāks mikroklimats (gaisa kvalitāte).
 • Kokšķiedras plātnēm piemīt augsta siltuma inerce, tas nozīmē, ka, ēkai no ārpuses uzkarstot, kokšķiedras plātnes siltumu akumulē sevī. Tāpēc vasarā, karstā laikā kokšķiedras plātnes pasargā iekštelpas no uzkaršanas, īpaši praktiski ir ar tām siltināt mansardu.
 • Plātnēm ir kokšķiedras struktūra, tāpēc tām piemīt difūzijas spēja. Difūzija nodrošina dabisku mitruma apmaiņu starp dzīvojamo telpu, siltinājuma slāni un ēkas sienu. Pateicoties tam, kokšķiedras plātnes regulē gaisa mitrumu. Proti, telpās, kur ir paaugstināts gaisa mitrums, plātnes lieko mitrumu uzņem sevī, (Izrietoši no plātņu svara, tās spēj akumulēt sevī līdz pat 15% mitruma). Turklāt, uzņemot sevī mitrumu, kokšķiedras plātņu siltumizolācijas spējas nesamazinās. Turpretim, gaisam iekštelpās kļūstot sausam, kokšķiedras plātnes mitrumu atdod telpā. Šādā veidā iekštelpās tiek nodrošināts teicams mikroklimats - gaiss nav ne pārāk sauss, ne arī pārāk mitrs.
 • Kokšķiedras plātnēm piemīt augsta kapilārā uzsūkšanās spēja - uzņemot gaisa mitrumu, tas iesūcas kokšķiedras plātnes visā dziļumā. Tas savukārt nodrošina to, ka, veidojoties kondensāta mitrumam starp sienu un iekšējo siltinājumu, kokšķiedra to uzsūc un novada telpas vizienā, kur mitrums iztvaiko.
 • Pateicoties kokšķiedras plātņu porainajai šķiedras struktūrai, elastīgumam un tilpummasai, telpā tiek nodrošināta laba skaņas izolācija.
 • Kokšķiedras plātnes var salīdzinoši vienkārši montēt, mājas saimnieks to var paveikt paša spēkiem, uz kokšķiedras plātnēm var līmēt tapetes, klāt apmetumu vai flīzēt.

Difūzija un kontrolētā vēdināšana

RB&B kokšķiedras plātnes ir difūzas. Kokšķiedras plātnes ir poraini materiāli, kas izolā kā tradicionālie siltumizolācijas materiāli, taču tās spēj transportēt ūdens molekulas tvaika formā. Mūsu sistēmu prodektu (tvaika izolācijas, nosedzošās plēves u.c.) ir izstrādātas tā, lai tās atkarībā no materiāla iespējām būtu pietiekami difūzas.

Pastāv mīts, ka ierīkojot kontrolēto vēdināšanu, var atteikties no difūziem celtniecības materiāliem. Šeit minēti pretargumenti.

 • Vēdināšana ir nepieciešama, lai atjaunotu gaisu telpā.
 • Difūzija ir būvfizikāls process ārējās konstrukcijas daļās, ko ierosina temperatūru atšķirības un tiek transportēts mitrums (molekulas) gāzveida formā.

Vēdināšana:

 • Vienmēr nepieciešama, lai apmainītu gaisu telpā. Izlietotais gaiss rodas no elpošanas (CO2 un mitrums), transpirācija, smaržas u.c.
 • Vēdināšanu veic īslaicīgi, vairākas reizes dienā. Svaigais gaiss ienāk caur atvērtiem logiem vai speciālām iekārtām (kontrolētā vēdināšana).

Difūzija:

 • Notiek ēku ārējā konstrukcijā.
 • Rodas no temperatūras un spiediena atšķirībām.
 • Notiek lēni.
 • Būvmateriālu kārtām ir jābūt difūzijai piemērotām, t. i., no iekšpuses uz ārpusi tām jākļūst arvien difūzākām, lai mitrums nepaliek konstrukcijā un nerastos bojājumi.
 • Liels mitrums var veidoties ikvienā būvkonstrukcijas daļā (jaunbūvju mitrums, siltuma tilti, slikti padarīts darbs, spēcīga mitruma iedarbība u. c.), tāpēc ir nepieciešams, ka difūzija nodrošina pietiekami izžūšanas potenciālu.

Secinājums: vēdināšana pasargā iedzīvotājus, difūzija – ēkas konstrukciju.


Kokšķiedras plātņu priekšrocības

Siltuma izolācija ziemā

pateicoties RB&B materiāliem ziemas periodā tiek saglabāts omulīgs siltums mājā. Dabiskie siltumizolācijas rādītāji kokam RB&B materiālos ar īpašām ražošanas metodēm ir uzlaboti trīskārtīgi. Turklāt praktiski nevienam būvmateriālam nav tik izcilu sorbcijas spēju kā kokam, kas ir būtisks priekšnosacījums tam, lai mājā būtu omulīgs siltums.

Aizsardzība pret karstumu vasarā

RB&B kokšķiedras izolācija un droši var nākt nākamā vasara. Siltumizolācijas materiāliem nav jāaizsargā tikai pret aukstumu ziemā, bet arī jānodrošina patīkams telpas klimats vasarā. Augsta specifiskā siltuma kapacitāte nodrošina mazu temperatūras amplitūdu un augstu fāžu nobīdi – mazāk svīšanas, augstāks dzīvošanas komforts.

Skaņas izolācija

Ar RB&B produktiem traucējošie trokšņi paliek ārpusē. Arvien vairāk cilvēku cieš no trokšņa radītā stresa – arī savās četrās sienās. Taču mierīga dzīvošanas atmosfēra ir galvenie priekšnosacījumi, lai koncentrētos un atpūstos dzīvojamā telpā. Vieglajā būvniecībā ar kokmateriāliem viens no lielākajiem izaicinājumiem ir trokšņu izolācija. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem siltumizolācijas materiāliem kokšķiedras plātnēm ir liela masa, kas trokšņu izolācijas ziņā nodrošina augstvērtīgu konstrukciju.

Difūzija

Difūzija rūpējas par jūtami mājīgu un līdzsvarotu telpas klimatu. Kokšķiedrām ir kapilāra vadītspēja un tāpēc mīkstās kokšķiedras plātnes ir difūzas. Difūzijai ir šādas priekšrocības: RB&B kokšķiedras plātņu īpašā šķiedru struktūra regulē gaisa mitrumu telpā un rūpējas par veselīgu un vienmērīgu klimatu mājā. No būvfizikas viedokļa zināmā mērā tās novērš būvniecībā pieļautās kļūdas.

Ilgtspējība un vides saudzēšana

klimata aizsardzība skar visus. Ar RB&B materiāliem Jūsu ēka būs energoefektīva, kas atbilst visām ekoloģiskām prasībām. Kā dabas produkti mūsu materiāli dod lielu ieguldījumu klimata aizsardzībā. koka izmantošana būvniecība nozīmē CO2 samazināšanu. RB&B produktu sastāvā ir dabiskas vielas un tāpēc tos var izmantot otrreizējai pārstrādei, kompostēt, kā arī izmantot termiskai enerģijas ieguvei.

Gaisa necaurlaidība

Gaisu necaurlaidīgai ēkas kārtai ir jānodrošina, lai pie konstrukcijas daļām nepiekļūtu siltais un mitrais gaiss un lai izvairītos no konvektīviem mitruma bojājumim un kondensāta radītām problēmām konstrukcijā. Tvaika izolācija bieži pilda gaisa necaurlaidības funkciju.

Ugunsdrošība

RB&B materiāli atbilst likumā noteiktajām prasībām. Ugunsgrēka gadījumā uz kokšķiedras plātnes virsmas veidojas pelnu kārta, kas aizkavē skābekļa pieplūdi un līdz ar to strauju uguns izplatīšanos. Izmantojot RB&B produktus ir iespējams panākt augstu ēkas konstrukciju ugunsdrošību.

Labs klimats iekštelpās

Jau priekšlaicīgi nodrošināt labu klimatu iekštelpās un augstu dzīvošanas kvalitāti, izvēloties būvniecības materiālu. Un kas ir dabiskās un veselībai labvēlīgāks par koku? RB&B kokšķiedras plātnes tiek ražotas ar mitro metodi bez mākslīgas salīmēšanas.

Siltumizolācija ar kaņepēm

imgimg
Kaņepju siltumizolācijas sastāvā 83-87% ir kaņepju šķiedras un apmēram 7% biko (divkomponentu šķiedras), 3-5% sodas.
Tilpummasa [kg/m3] - 30–42
Siltumvadītspēja λ [W/(m∙K)] - 0,04
Specifiskā siltuma kapacitāte c [J(kg∙K)] - 2300
Tvaika difūzijas pretestības koeficients μ - 1 – 2
Gareniskā gaisa plūsmas pretestība [kPa·s/m2] - 3
Ugunsdrošības klase - eiroklase E
Maksimālā lietošanas temperatūra - [°C] 120
Tendence uz pelējuma sēnīti - nav novērota
Ūdens uzsūkšana [kg/m2] - 4,2
Biezums [mm] - 30 līdz 220
Standarta izmēri [mm] 1200 x 625, 1200 x 580, 2400 x 1000
Nestandarta izmēri [mm] Sākot no 20 vienāda platuma paklājiem, izmēra piegriešana ar 20% uzcenojumu.
Sākot no 40 vienāda platuma paklājiem izmēra piegriešana bez uzcenojuma.

Kaņepju siltumizolācija ir lielisks alternatīvs materiāls, ko pamatā izmanto konstrukciju - logu, durvju, grīdas blīvēšanai. Siltināšanai līdzvērtīgi var izmantot arī citus beramos siltumizolācijas materiālus, piemēram, linu spaļus, kūdru, sūnas u.c.

 • Kaņepju siltumizolācijas materiāls ir pilnībā dabīgs un ekoloģisks, ražošanas procesā tam netiek pievienotas nekādas ķīmiskas vielas. Pēc ēkas pārbūves vai demontāžas, nonākot dabā, materiāls sadalās un nerada ne mazāko piesārņojumu.
 • Kaņepju siltumizolācijai ir zema siltumvadītspēja λ W/(m∙K) 0,04, tāpēc materiāls ziemā neļauj aukstumam iekļūt iekštelpās, savukārt vasarā novērš telpu uzkaršanu.
 • Kaņepju siltumizolāciju var salīdzinoši ātri un viegli iestrādāt (saimnieks to var paveikt arī paša spēkiem). Kaņepju siltumizolācijas materiāls ir elastīgs, nelīdzenumus sienā iespējams izlīdzināt bez šuvēm. Turklāt materiālam nav atgriezumu, kas ļauj siltināšanas izmaksas samazināt par apmēram 25%.
 • Kaņepju siltumizolācijas materiāls spēj uzņemt līdz pat 17% mitruma no savas tilpummasas,turklāt nezaudējot siltumizolējošās īpašības.
 • Kaņepes satur dabīgas antiseptiskas vielas, iestrādājot siltumizolācijas materiālu konstrukcijās, tas nepelēs, kā arī materiāls ir nedegošs.
 • Kaņepēm piemīt specifiska smarža, tādēļ grauzēji, piemēram, peles to negrauzīs.
 • Kaņepju siltumizolācija nodrošina arī labu skaņas izolāciju iekštelpās. Turklāt, pareizi iestrādājot ēkas konstrukcijās, materiāls ir arī ļoti llgmūžīgs - kalpos tikpat ilgi, cik pati māja.

Vairāk informācijas:

AGATON LEHM apakšapmetums, sausais

Īpašības AGATON LEHM apakšapmetums ir gatavs maisījums – atbilstīgi DIN 18947 un piemērots apmetuma mašīnām
Sastāvs Lauzts būvniecības māls, jauktas frakcijas maisījums 0-2mm
Apmetuma uzklāšanas biezums 5 mm līdz 15 mm
Graudainības klase 0 / 2
Lielāko graudu izmērs < 4 mm
Tilpummasas klase 2,0
Zudumi izžūšanas procesā 1,9% (≤ 2%)
Stiprības klase S II
Spiediena stiprība 2,2 N/mm2 (≥ 1,5)
Stiepes stiprība 0,9 N/mm2 (≥ 0,7)
Adhēzijas stiprība 0,21 N/mm2 (≥ 0,1)
Ūdens tvaiku pretestības koeficients µ 5 / 10
Ugunsdrošības klase A1
Siltumvadītspēja 1,10 W/mK
Piegādes forma 25 kg maisi un Big Bags (1,0 t)
Uzglabāšana Uzglabājot sausā veidā, produkta glabāšanas termiņš ir bez ierobežojuma
Patēriņš No 25 kg iegūst apt. 17 l apmetuma javas, 1cm uzklāšanas biezums = apt. 1,7 m2
No 1,0 t iegūst apt. 680 l javas, 1cm uzklāšanas biezums = apt. 68 m2
Ūdens pievienošana Uz 25 kg sausā apmetuma apt. 4,25 l ūdens, uz 1000 kg apt. 170 l ūdens
Norādītais ūdens daudzums ir pielāgojams atkarībā no pamatnes, uzklāšanas biezuma, uzklāšanas veida, ūdens cietības utt.

Pielietojums

Agaton Lehm apakšapmetums tiek uzklāts vienā vai vairākās kārtās ar roku vai apmetuma mašīnu. Paredzēts izmantošanai tikai iekštelpās. Piemērots uzklāšanai uz mūra, mīkstām kokšķiedras plātnēm, vieglā māla plātnēm, niedrēm, apsildāmajām sienām utml.


Apmetuma mašīnas

Pievienojot ūdeni, izmantojams ar visiem tradicionāliem maisītājiem un slēgtās apmetuma mašīnās. Nelielus daudzumus samaisa ar roku vai mikseri.


Apmetuma pamatne / apmetuma uzklāšana

Pamatnei ir jābūt stabilai, tīrai, sausai un bez pretsalipes vielām. Māla apmetums sacietē žūšanas laikā un pielīp tikai mehāniski. Pirms apmetuma uzklāšanas virsma obligāta jāattīra no neuzsūcošām krāsām utml. Esošā māla pamatne un visas citas uzsūcošās pamatnes vispirms tiek samitrinātas. Izņēmums: kaļķa smilšakmeni nedrīkst samitrināt. Tā vietā virsmu noklāj ar Agaton Lehm apakšapapmetumu ar 4mm zobaino ķelli vai uzsmidzina ar mašīnu.

Agaton Lehm apakšapmetumu uzmet jeb uzvelk ar ķelli vai uzsmidzina ar mašīnu. Apmetumu var klāt vairākās kārtās un var ieklāt armējošu sietu. Apmetuma pamatnei, piem., niedru paklājam utt. ir jābūt sausai. Žūšanas laikā, atkarībā no laika perioda, virsma var būt ar dažādu struktūru.


Lietošanas ilgums / žūšana

Iejaukto produktu apsegtā veidā var uzglabāt vairākas dienas. Nepieciešamības gadījumā veilreiz pievieno ūdeni. Žūšanas plānošanai iesakām izmantot žūšanas protokolu. Nepietiekamas izžūšanas gadījumā var veidoties neliels pelējums. Ja žūšana dabīgā veidā norit ļoti lēni, tad var izmantot mākslīgo būvniecības žāvētēju. Uz pilnībā izžuvuša apmetuma neveidojas pelējums.


Virsma

Ja Agaton Lehm apakšapmetums ir ļoti labi uzklāts, tad uz tā virsū var klāt Agaton Lehm smalko apmetumu.

Krāsu toņi:

ISOTEX iekštelpu apdares materiāli

Ar dekoratīvo papīru, tapeti vai tekstilu pārklātie ISOTEX apstrādes paneļi ir piemēroti izmantošanai kā skaņas un siltuma izolatori sausās telpās.

ISOTEX iekštelpu apdares paneļu ražošanā izmantojamā tehnoloģija ir dabu saudzējoša un videi draudzīga. Kā izejvielas tiek izmantotas svaigas skuju koku skaidas, kuru sasmalcināšanas rezultātā iegūtā kokšķiedras masa tiek izmantota izolācijas kokšķiedras plākšņu ar homogēnu struktūru formēšanai. Kokšķiedras plāksnes izgatavošanai netiek izmantota līme vai citas ķimikālijas. Vienīgā saistviela ir koksnē esošie dabīgie sveķi. Kokšķiedras plāksnes pārklājumam ar dekoratīvajiem virsmas materiāliem tiek izmantota līme uz ūdens bāzes. Rezultātā ISOTEX paneļos saglabājas kokam raksturīgās īpašības – ISOTEX ir dabīgs, elpojošs un siltumnoturīgs materiāls.

ISOTEX paneļi ar daudzveidīgu apdares materiālu sortimentu piedāvā modernus interjera risinājumus gan pilsētas dzīvoklim, gan privātmājai, gan arī vasarnīcai.

Vairāk informācijas:

Patiesība par EKOvati
Laiks mājai 1. daļa
Laiks mājai 2. daļa
Laiks mājai 3. daļa
Laiks mājai 4. daļa
Siltini bez plēvēm!
Samazini apkures izmaksas
Ugunsmetēja tests!
Ekoloģiskais siltinātājs RB&B būve
Ekobūvniecības metodoloģija
Īsi un saprotami par ekovati